[1]
N. Lazaar, “Les Big Data A L’emergence Des Data-Driven- Business-Models: Une Synthese De La Litterature”, ESJ, vol. 14, no. 28, p. 211, Oct. 2018.