[1]
Vondrov√°, A. and Fifekov√°, E. 2016. Impact Of Economic Freedom On Economic Development: A Nonparametric Approach To Evaluation. European Scientific Journal, ESJ. 12, 10 (Aug. 2016). DOI:https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n10p%p.