(1)
Wei, H.; Yang, S.; Liu, S.; Wu, J.; Xiang, S. INTERNATIONAL TRADE AND GENDER WAGE GAP IN CHINA. ESJ 2013, 9.