Wei, Hao, Sui Yang, Shibin Liu, Jun Wu, and Songlin Xiang. 2013. “INTERNATIONAL TRADE AND GENDER WAGE GAP IN CHINA”. European Scientific Journal, ESJ 9 (22). https://doi.org/10.19044/esj.2013.v9n22p%p.