Dimitrios, Belias, Sdrolias Labros, Kakkos Nikolaos, Koutiva Maria, and Koustelios Athanasios. 2013. “TRADITIONAL TEACHING METHODS VS. TEACHING THROUGH THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ACCOUNTING FIELD: QUO VADIS?”. European Scientific Journal, ESJ 9 (28). https://doi.org/10.19044/esj.2013.v9n28p%p.