Gkolia, Aikaterini, Dimitrios Belias, and Athanasios Koustelios. 2014. “TEACHER’S JOB SATISFACTION AND SELFEFFICACY: A REVIEW”. European Scientific Journal, ESJ 10 (22). https://doi.org/10.19044/esj.2014.v10n22p%p.