Tseng, Ying-Jung, Lee-Ing Tsao, Hsueh-Pei Wang, Vinchi Wang, Mei-Hui Chen, Chin-Man Wang, Shu-Li Lin, and Yu-Li Lin. 2016. “Negotiating The Maze: Confronting Dysphagia Together With My Stroke-Afflicted Family Member”. European Scientific Journal, ESJ 12 (24), 63. https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n24p63.