[1]
N. Shawket, S. Youssir, H. El Halouani, Y. Elmadhi, K. El Kharrim, and D. Belghyti, “DESCRIPTION DES HABITUDES ALIMENTAIRES DU CHINCHARD TRACHURUS TRACHURUS DE L’ATLANTIQUE NORD MAROCAIN”, ESJ, vol. 11, no. 12, Apr. 2015.