Daija, Luan, Kompanija Regjionale e Ujësjellësit “Radoniqi”në Gjakovë, Kosovo