Nachkebia, Giorgi, Grigol Robakidze University, Tbilisi, Georgia