Maârouhi, Inoussa Maman, Université Abdou Moumouni de Niamey, Laboratoire Garba Mounkaila, Niger