Yan, Julia Tan Yin, School of Journalism and Communications, Xiamen University,Siming South Road, Fujian, China, China