Ozcan, Kerim, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey