Jérôme, Kouadio Kouakou, European Scientific Institute, ESI, President