G.A., Kozhabekova, M.Auezov South Kazakhstan State University