Ofili, Onyeka Uche, International School of Management, France/New York