Pakutinskas, Paulius, Mykolas Romeris University, Lithuania