Tamosiuniene, Rima, Mykolas Romeris University, Lithuania