Danmata, Salissou, Health Sciences Faculty of Abdou Moumouni University, Niamey, Niger, Senegal