Durmishi, Veronika, SHPAL "Pavarësia" Vlorë, Albania