Zydziunaite, Vilma, Social sciences, Education & Health sciences, Nursing, MA Education, MA Nursing, BA Nursing, RN Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania