Zeka, Xhevdet, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”