Foreign Capital in the Women's Press in Poland in 1989-2019 – Attempted Summary

  • Olga Dabrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Poland
  • Natalia Walkowiak Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Poland
Keywords: Women’s press, segmentation, foreign capital, ownership concentration

Abstract

Press companies with foreign capital have been functioning on the Polish media market since 1990. In the nineties, women’s press was dominated by four media giants with German capital: Bauer Media, Burda Poland, G+J Poland, and Axel Springer Poland (‘The Big German Four’), which were later joined by Edipresse Poland and Marquard Media. In the years between 2001 and 2016, mergers and acquisitions took place which led to a concentration of the press market. As a result, in 2019 Bauer Media became the definitive leader, systematically expanding its press range in the group of multi-thematic magazines. Despite taking action, neither Edipresse Polska nor Burda International was able to compete with the media giant.  The aim of this article is to analyze changes in the segment of women's multi-thematic magazines which took place between 1989 and 2019. The research used the method of system analysis, a research approach used in social sciences, which considers the notion of the system and its analysis as crucial for the understanding of social phenomena. It was assumed that the women's press published in Poland is a part of the Polish media system.  It is a closed sub-segment. Considering this multi-thematic magazine group as a whole without dividing it into subsegments, it is obvious that Bauer Media was the ultimate leader – owning 13 titles i.e. 56.5% of the available magazine range. The remaining 10 magazines (43.5%) were owned by Burda International (5), Marquard Media (2), Edipresse Polska (1), Agora S.A (1) and Wydawnictwo Zwierciadło (1). In the years 2018-2019, the media giant Bauer Media extended its magazine range and gained a monopoly in the advice and gossip magazine subsegment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ADAMCZYK, W.: Kapitał zagraniczny w polskich mass mediach w latach 1989-1995. Szanse i zagrożenia. In Problemy Humanistyki, 1998, No. 3, pp. 35-50.
2. BAJKA, Z.: Kapitał zachodni w prasie. In. A. Słomkowska (ed.): Dylematy transformacji prasy polskiej (1989-1993). Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, 1994, pp. 44-47.
3. BAJKA, Z.: Kapitał zagraniczny w polskich mediach. In. A. Słomkowska (ed.): Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994). Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, 1995, pp. 87-103.
4. BAJKA, Z.: Rynek mediów w Polsce. In. Z. Bauer, E. Chudziński (eds.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas, 2004.
5. BUSSY-GÈNEVIOS, D.: Aproximación metodológica a la prensa paramujeres en España (1931-1936). In. C. Garitaonandia, T. M. de Lara (eds.). La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos: I Encuentro de la Historia de la Prensa. Bilbao 1996, p. 104.
6. DĄBROWSKA-CENDROWSKA, O.: Koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacja produktów i usług. Działalność koncernów prasowych z zagranicznym kapitałem na polskim rynku magazynów wysokonakładowych. In Studia Medioznawcze, 2015, No 1, pp. 71-83.
7. DĄBROWSKA-CENDROWSKA, O.: Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008. Działalność wydawnicza, upowszechnianie treści, sposoby oddziaływania na czytelników. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, 2009.
8. DĄBROWSKA-CENDROWSKA, O.: Prasa kobieca w czasach ekspansji nowych mediów. In Zeszyty Prasoznawcze, 2016, No. 2, pp. 424-439.
9. DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK, J.: Rynek Mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych. Warszawa: Wydawnictwo Aspra JR, 2018.
10. Encyklopedia wiedzy o prasie. Kraków: Ossolineum, 1976.
11. FILAS, R.: Dziesięć lat przemian mediów w Polsce (1989-1999). Propozycja periodyzacji. In Zeszyty Prasoznawcze, 1999, No. 1/2, pp. 57-66.
12. FLANKOWSKA, J.: Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych – próba systematyzacji problemów. In Studia Medioznawcze, 2002, No. 5, pp. 121-130.
13. HERMES, J.: Reading Women’s Magazines. An Analysis of Everyday Media Use. Cambrige. 1995.
14. HINOJSA, M. P.: Análisis de las modalidades de la enunciación en lostextos de moda y belleza de la prensa femenina de alta gama. Tesis doctoral, Murcia 2005.
15. IRIMESCU, A-O.: Women’s Magazines. Editorial Practices and Cultural Recommendations. In. Journal of Media Research, 2015, No. 8, pp. 41-53.
16. ISLAM A., RAHMAN A., COVID-19 Pandemic Social Media and Stress. In European Scientific Journal, ESJ, No. 17 (35) pp. 166 – 177.
17. McROBBIE, A.: More! New Sexualities in Girls and Women’s Magazines’. In. A. McRobbie (ed.): Back to Reality? Social Experience and Cultural Studies. Manchester: University Press, 1997.
18. MENÉNDEZ, M. I.: Tipología de la prensa femenina. Una propuesta de clacificatión. In Estudios sobre el Mensaje Periodistíco, 2013, No. 1, pp. 191-206.
19. MIELCZAREK, T.: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
20. MIELCZAREK, T.: Raport o śmierci polskich gazet. Warszawa: Wydawnictwo Aspra JR, 2012.
21. ONISZCZUK, Z.: Kapitał niemiecki w polskich mediach. Polityczne implikacje tego zjawiska. In. P. Dobrowolski (ed.): Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian ustrojowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, pp. 70-80.
22. PIERŚCIONEK, Z.: Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
23. Słownik terminologii medialnej. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006.
24. SOKÓŁ, Z.: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.
25. ŚPIEWAK, P.: Gramsci. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997.
26. STOREY, J.: Cultural theory and popular culture. An Introduction. London: Pearson Longman, 2009.
27. SUDARSANAM, S.: Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo WIG Press, 1998.
28. SULLEROT, E.: La presse féminine, Paris: Armand Colin, 1963.
29. SURUGIU, R.: Women’s Magazines. Editorial practice, Gender Representations and Academic Research. In. D. Roventa-Frumusani. (ed.): Discourse Hypostases/Hypostases Discourse. Bucarest: Uniwersity of Burarest, 2012, pp. 17-52.
30. TRZOP, B.: Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.
31. WALKER RUFF, A.: The Relationship of Women's Magazines and Their Websites: A Comparative Analysis of Print and WebContent. Theses and Dissertations 2012, [online]. [12.11.2019]. Available at: < http://scholarworks.uark.edu/etd/546>
32. YTRE-ARNE, B.: I want to hold it in my hands’: readers’ experiences of the phenomenological differences between women’s magazines online and in print. In. Media, Culture & Society, 2011, No. 3, p. 467-477.
33. ZIERKIEWICZ, E.: Czasopisma life-stylowe dla mężczyzn – (pozorna) opozycja dla prasy kobiecej. In. Studia Socjologiczne, 2008, No. 1, pp. 45-75.
Published
2022-07-15
How to Cite
Dabrowska-Cendrowska, O., & Walkowiak, N. (2022). Foreign Capital in the Women’s Press in Poland in 1989-2019 – Attempted Summary. European Scientific Journal, ESJ, 7(1), 252. Retrieved from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/15562
Section
ESI Preprints